Färjetider

Sjöresan är 7 minuter.
Arnöbergs Säteri, Kungs-Husby Arnöberg 1, SE-645 93 Strängnäs, Sweden, Phone +46(0) 171-84 000 
e-mail: info@arnoberg.se