Jakt & viltvård

Huvuddelen av jakten på klövvilt och småvilt vid Arnöbergs Säteri sker inom ramen för Arnöbergs Jägaregille. Jägaregillet vänder sig till nyblivna jägare som vill ha handledning i samband med jakten och mer erfarna jägare vilka prioriterar själva jakten och uppskattar att den sker under säkra, välorganiserade och trivsamma former tillsammans med likasinnade med minimala störningar från infrastruktur och varg.

Jakten äger rum på Arnö i Mälaren, drygt 1 timme från Stockholm. Marken består av ett småbrutet herrgårdslandskap (Riksintresse) med öppna fält, hagmarker, inägor och skog med flera välbevarade gårdsbyggnader från medeltid och framåt. Vi jagar på 650 hektar av öns totala areal om 1 000 hektar.  Ett viltslakteri är färdigställt i den gamla ladugården. Arnöbergs Jägaregille ingår i Trögds älg- och kronviltskötselområde. Jaktåret 2016/2017 är fullbemannat.  Läs mer om årets älgjakt i Enköpingsposten

Vill du vaka på och fälla vildsvin hör av dig. 

Vi har gott om fasaner i markerna och ebjuder hundträning/jakt med spaniel eller stående fågelhund hör av dig.

Arnöbergs Säteri, Kungs-Husby Arnöberg 1, SE-645 93 Strängnäs, Sweden, Phone +46(0) 171-84 000 
e-mail: info@arnoberg.se